OSTOSKORI

Ostoskorissa on 0 tuotetta
Yhteensä: 0,00

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot
Max Trading Oy
Westendintie 1, 02160 Espoo
info@enervit.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Mikael Santavirta
etunimi.sukunimi@maxtrading.fi

3. Rekisterin nimi
Max Trading Oy:n kuluttaja-asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Henkilötietojen pääasiallinen käyttötarkoitus on toimia Max Trading Oy:n kuluttaja-asiakkaiden asiakasrekisterinä. Rekisteri sisältää henkilötietoja niitä Max Trading Oy:lle luovuttaneista luonnollisista henkilöistä.
Tietoja kertyy asiakkaan perustietojen lisäksi sopimuksista sekä tuotteiden että palveluiden tuottamisen ja ohjaamisen edellyttämistä tiedoista. Lisäksi rekisteri saattaa sisältää asiakkaan itse ilmoittamia kiinnostusalueita koskevaa tietoa.
Henkilötietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
- Asiakkaan valitsemien palveluiden toteuttamiseen, kehittämiseen ja ylläpitämiseen sekä tuotteiden toimittamiseen.
- Asiakkuuden hoitamiseen kuten tunnistamiseen tilausnumeron perusteella, myyntiin ja markkinointiin, asiakastiedotteiden lähettämiseen, asiakassuhteen hallintaan ja muuhun hoitamiseen.
- Max Trading Oy:n liiketoiminnan operatiivisiin tarpeisiin kuten palveluprosessien toteuttamiseen, laskutukseen ja raportointiin.
- Max Trading Oy:n toimintojen ja liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.
- Max Trading Oy:n palveluista ja tuotteista tiedottamiseen, myynnin edistämiseen, markkinointiin ja markkinatutkimuksiin.
Lisäksi asiakkaan suostumuksella henkilötietoja voidaan käyttää Max Trading Oy:n tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sekä automaattisten järjestelmien kuten sähköpostin ja tekstiviestin välityksellä lähetettävään markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Max Trading Oy:n kuluttaja-asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Asiakkaan itse antamat tiedot (pakolliset tummennettu):
Etunimi ja sukunimi
Lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka sekä maatieto
Puhelinnumerot
Sähköpostiosoite
Muut palveluiden edellyttämät tiedot
Asiakkaan suoramarkkinointia koskevat valinnat
Muut palveluiden edellyttämät tiedot
Asiakkaalla, joka on rekisteröitynyt Max Trading Oy:n verkkopalveluun, on verkkopalvelussa mahdollisuus nähdä, muuttaa ja poistaa itse antamiaan tietoja. Muut asiakkaat voivat tehdä muutoksia joko puhelimitse numerossa 0207691970 tai kirjeitse osoitteella Westendintie 1, 02160 Espoo.
Asiakkuudesta syntyvät tiedot yllä olevien lisäksi:
Tilaushistoria
Kampanjatunnukset
Asiakkuuden alkamispäivä
Asiakkuuden laji

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja ei hankita ulkopuolisista lähteistä vaan pääasiallinen tietolähde on asiakas itse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin. Max Trading Oy voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Kaikkia henkilöasiakkaaseen liittyviä tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus.
B. Tietohallintajärjestelmiin tallennetut tiedot
Tunnistaminen: Asiakas tunnistetaan tietohallintajärjestelmissä verkkopankin maksajatietojen perusteella. 

Sivuston toteutus Whitestone Oy